O MNĚ


Mgr. Anna Stejskal 

Jsem absolventkou magisterského i bakalářského studia v oboru Fyzioterapie na Fakultě Zdravotnických Věd, Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni (Polsko). Fyzioterapii se aktivně věnuji od roku 2010. Jsem registrovaná k výkonu zdravotnického povolání v oboru fyzioterapie bez odborného dohledu, pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR (registrovaný fyzioterapeut, registrační číslo:024-0166-8115). 

Své vzdělání si neustále prohlubuji návštěvami odborných kurzů, seminářů a konzultacemi s odborníky. Mým cílem je poskytnout komplexní rehabilitační péči s důrazem na individuální a komplexní přístup ke klientovi, jak ambulantní formou, tak i v domácím prostředí klienta. Mou prioritou je práce v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti fyzioterapie.

Těším se na setkání s Vámi

Mgr. Anna Stejskal
 

CERTIFIKÁTY


 PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 Certifikovaný terapeut Mechanické Diagnostiky a Terapie (Cert. MDT)
 Metoda McKenzie Část D – Krční a hrudní páteř + horní končetiny
 Metoda McKenzie Část C – Bederní páteř + dolní končetiny
 Terapie spoušťových bodů
 Metoda McKenzie Část B – Krční a hrudní páteř
 Diagnostika a terapie ramenního kloubu.
 Kurz baňkování
 Čokoládová masáž a zábal
 Metoda McKenzie Část A – Bederní páteř
 Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty
 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii
 Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky v oboru fyzioterapeut
 Kurz první pomoci
 Kurz masáže
 Metoda pohybového rozvoje Veroniky Sherborne
 Diplom magistr fyzioterapie
 Diplom bakalář fyzioterapie