KINESIOTAPING


Co je kinesiotaping?

Kinezio tejpování je progresivní klinicky ověřená metoda hojně využívaná ve fyzioterapii. Je to druh pasivní opory, využívajicí se ve dvou oblastech, které se vzájemně prolínají. Oblast terapeutická a sportovní. Zakladatelem je japonský lékař Kenzo Kase, který začal experimentovat s kinesiotejpováním již v 70.letech. Metoda využívá takzvaný kinesio tape (tejpovací páska), který se lepí na poraněný sval nebo kloub. Kinesiologický tape je pružný, textilní a na těle se chová jako druhá kůže. Tím řeší spoustu zdravotních problémů. 

Kinezio-tejpování se používá k odbourávání bolesti ve svalech i kloubech a ke zlepšení funkce svalů, šlach a kloubů, podporuje krevní a mízní oběh a má blahodárný vliv na hojení svalových ruptur, dále stabilizuje klouby, zlepšuje stav pooperačních jizev a napomáhá ke zlepšení stavu po parézách. Dá se také využívat jako jedna z metod lymfodrenáže, tedy při otocích částí těla, ve kterých se hromadí lymfa.

Jak působí?

Tejp mírně nadzvedává horní vrstvu pokožky a nadlehčuje pod ní vrstvu škáry (corium) i podkožní tkáně.  To snižuje napětí a tlak v jednotlivých uložených vrstvách tkání pod kůží. Svaly a nervy jsou lépe zásobovány živinami a kyslíkem. Díky pevnému, ale pružnému spojení s kůží tejp kopíruje každý pohyb a to vede k tomu, že i pod ní uložené svaly a nervy jsou neustále posouvány proti sobě. Přitom vzniká masážní, uvolňující a aktivující účinek. Tejpy všech barev mají identické vlastnosti. Tejping působí reflexně, dráždí proprioreceptory v kůži, to se přenáší přes nervový systém do mozku a ten reaguje stimulací svalů, které začnou více pracovat. Tato metoda je pasivní a po sundání pásky ustává stimulace. 


Indikace:

 • bolestivé stavy páteře, vertebrogenní algický syndrom,
 • distorze, kontuze, kloubní instability,
 • impingement syndrom, syndrom karpálního tunelu,
 • pooperační stavy pohybového aparátu - tonizujeme hypotonické svaly,
 • bolesti svalů z přetížení - tenisový loket, entezopatie, tendinitidy,
 • deformity nohy, prstů - hallux valgus,
 • vadné držení těla, skoliózy,
 • menstruační bolesti,
 • periferní i centrální parézy,
 • lymfatické otoky.

Kontraindikace:

 • zhoubné neléčitelné nádorové onemocnění,
 • akutní zánětlivé a horečnaté stavy,
 • hluboká žilní trombóza,
 • povrchový zánět žil a trombóza,
 • rozsáhlé varixy,
 • akutní alergická reakce,
 • těžká (neléčitelná) srdeční insuficience,
 • některé choroby kůže (mokvavé ekzémy, otevřená poranění, …),
 • těhotenství.

Délka používání tapingu
Délka používání tapingu jako řešení bolesti není omezená. Nejčastěji se délka ponechání nalepeného tapu odvíjí od reakce pokožky pacienta. Pokud nevzniká žádná reakce ve smyslu svědění či alergické reakce lze ponechat tape dokud se nezačne odlepovat sám (4 - 7 dnů).

Hygienické podmínky
Pokud víte, že máte tendenci se snáze potit, je dobré před aplikací tapu z pokožky odstranit zbytky potu, prachu apod. Používáme k tomu naředěný lékárenský líh, nebo v domácím použití stačí pokožku umýt mýdlem.
Tape se musí aplikovat na oholenou kůži. Tape na neoholené pokožce držet nebude a spíše pak při pohybu ucítíte tahání za chlupy než uvolnění svalu.