IONTOFORÉZA LÉČBA NADMĚRNÉHO POCENÍNadměrné pocení, označované také jako hyperhidróza se projevuje nejčastěji během dospívání, hormonálních změn, klimakteria, těhotenství a výjimkou nejsou ani případy, kdy postižený trpí nadměrným pocením již od velmi útlého věku. U pocení, které má nějakou medicínskou příčinu, je pravděpodobné, že pokud se vyřeší choroba, odezní i nadměrné pocení. 

Mezi příčiny nadměrného pocení patří:

 • onemocnění štítné žlázy,
 • obezita,
 • chronická či akutní bakteriální nebo virová infekce,
 • hypoglykemie, diabetes,
 • hypovitaminóza d,
 • feochromocytom,
 • nádory apud systému, karcinoid,
 • nádorová onemocnění, lymfom,
 • menopauza,
 • předčasné ovariální selhání, získaný hypogonadismus,
 • změny v hormonální rovnováze během menstruačního cyklu,
 • neurologická onemocnění (roztroušená skleróza, míšní léze, syndrom karpálního tunelu),
 • alkohol, léky, bylinné preparáty, potraviny (pepř, chilli, skořice, zázvor),
 • nevhodné šaty či ložní prádlo. 


Jestliže nicméně problém s pocením příčinu nemá a člověk se prostě víc potí jen tak, je potřeba zaměřit se na příznaky a pokusit se je nějak odstranit. Co nadměrné pocení způsobuje, nejsou lékaři do dnešní doby schopni spolehlivě určit. Co se však ví určitě, je že se jedná o dědičné onemocnění, které se přenáší z některých rodinných příslušníků na potomky. Pravděpodobně se jedná o poruchu nervových vzruchů vysílaných od mozku do potních žláz, tento nervový vzruch instruuje potní žlázu o nutnosti spustit proces silného pocení i v případě, že to tělo vůbec nepotřebuje. 

 

Iontoforéza je vědecká, lékařsky ověřená metoda odstranění pocení na rukou, v podpaží a nohou. Je založena na pronikání velmi malého (řádově tisíciny ampéru) množství elektrického proudu a působení částic vody na potem zužovaná místa na těle. Pacient ponoří končetiny do obyčejné vody z kohoutku, do které je elektrodami zaveden slabý elektrický proud ze speciálního přístroje napájeného z klasických tužkových baterií. V případě podpaží a dalších částí těla jsou k aplikaci určeny speciální elektrody. 

Maximální doba, za kterou se účinky iontoforézy projeví, se pohybuje okolo 3. týdnů. Běžně však lze dosáhnout zastavení pocení již po 1 týdnu používání přístroje na iontoforézu. V počátcích léčby (přístroj nebyl ještě nikdy používán), se přístroj používá pravidelně dle návodu. Po jednom až třech týdnech pocení skokově ustoupí a účinky přetrvávají podle typu pacienta až několik měsíců. Poté nastává udržovací fáze, kdy se již iontoforéza aplikuje pouze jednou za čas, v případě že se pocení začne vracet.

Přístroj na iontoforézu nesmí používat těhotné ženy, kardiaci, lidé s kardiostimulátorem a lidé, kteří mají kovové ortopedické implantáty v blízkosti léčené oblasti.